SYB09龙芯开放式加固服务器

产品介绍

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

       SYB09龙芯开放式架构服务器采用LRM架构、模块化的设计理念,集成了计算、存储、网络交换、电源、扩展等多种能力模块。可部署于野外车载环境,提供计算、网络交换、共享存储等资源,可作为通信指挥系统、任务规划系统及作战数据保障系统提供统一的业务处理、数值计算、数据存储的硬件支撑平台。主要部件均采用国产化技术。采用全加固式设计,具有优异的宽温、抗震、电磁屏蔽等环境特性。

产品参数

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————


产品参数
  CPU   双路LS3B4000 1.8GHz
  内   存   32GB DDR4
  存   储   8T容量,支持iSCSI、NFS等存储协议
 操作系统   中标麒麟操作系统V5或以上版本
 国产化率   主要部件全国产化