SY2500UC双路机架式服务器

产品介绍

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

       SY2500UC双路机架式服务器,系统稳定性高。整机设计按照GJB及国标通用标准,具有高度整合、模块化组成、灵活替换和扩展等特点 ,并可提供多种通用标准对外接口,适用于试验基地、信息中心(节点)的固定机房。广泛应用在数据中心,云计算平台等众多领域。

产品参数

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————


产品参数
  CPU   FT-2500 64核64位处理器,主频2.1GHz
  内   存   DDR4卡槽,标配512GB内存
  存   储   512GB电子盘+4x2T机械硬盘
 操作系统   银河麒麟操作系统服务器版V10
 国产化率   主要部件全国产化